Afgeroeid

De volgende personen hebben een roei-examen met goed gevolg afgelegd:

30 maart 2016
Theorie: Ronald Suèr
Ploegroeien: Vincent Haaker

Deze lijst is niet uitputtend, alleen examens afgelegd in 2016 of daarna staan erop.