Introducés

Als RIC-lid mag je iemand introduceren om mee samen te roeien. Een introducé(e) kan maximaal twee keer per jaar van de boten van de vereniging gebruik maken. Een introducé mag alleen roeien of sturen in materiaal waarvoor hij of zij een bevoegdheid heeft (behaald bij RIC of een andere vereniging). Laat van te voren even aan het bestuur weten dat je met een introducé(e) gaat roeien (materiaal@ricamsterdam.nl).

« Index