Jeugd en junioren

Jeugdroeiers zijn roeiers tot en met 14 jaar, junioren zijn roeiers van 15 tot en met 18 jaar. De organisatie voor het roeien van jeugd en junioren is in handen van de jeugdcommissie (jeugdcom@ricamsterdam.nl). Contactpersonen voor het jeugd- en juniorenroeien zijn:

Nieuwe jeugd- of juniorleden die nog niet kunnen roeien kunnen via een aspirant-lidmaatschap kennismaken met RIC en het roeien. Gedurende het hele jaar kan er gestart worden met roei-instructie. Er worden twee proeflessen aangeboden om te bekijken of het roeien bevalt. Na de tweede proefles gaat het aspirant-lidmaatschap in op de datum waarop voor het eerst is geroeid. Het aspirant-lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 30 juni of van 1 juli t/m 31 december of een gedeelte daarvan. De contributie wordt naar rato aangepast. Het aspirant-lidmaatschap wordt aan het einde van deze periode automatisch omgezet in een juniorlidmaatschap, tenzij tijdig is opgezegd.

Bij aanvang van de instructie moeten kinderen minimaal in groep 8 zitten.

Gevorderde jeugd- en juniorleden krijgen in ploegverband instructie. Deze instructie wordt op basis van het ARB-leerplan uitgevoerd. Elk onderdeel van dit leerplan wordt afgerond met een examen. Bij het behalen van het eerste examen ontvangt het jeugd- of juniorlid een diploma, waarop met stickers het behalen van de overige examens kan worden aangegeven. Deze opleiding duurt in totaal ongeveer drie jaar.

Gedurende deze drie jaar zullen de roeiers tot 14 jaar (de jeugdroeiers) meedoen aan jeugdwedstrijden. De 15-18 jarigen (junioren) krijgen de keuze tussen (inter)nationaal wedstrijdroeien of roeiontmoetingen met wedstrijdkarakter.

« Index