Binnen trainen, sparren en botendoop!

Planning krachttraining en ergometers

Met de steeds wisselende maatregelen vanwege Corona, zal in de komende winter ook het gebruik van ergometers en het krachttrainen anders dan normaal verlopen. Er zijn meer leden die van deze faciliteiten gebruik willen maken, maar de capaciteit in de krachtruimte is door de Coronamaatregelen veel minder dan voorheen. Om toch iedereen zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen te trainen, worden de meeste ergometers verplaatst naar de sociëteit, omdat soos & bar verder voorlopig gesloten zijn. Mochten de soos & bar weer open gaan, dan komen de ergometers in een tent op het botenperron te staan.
Met plaatsing van de ergometers in de soos wordt het ergometeren gescheiden van het krachttrainen in de trainingsruimte beneden.

Voor zowel het gebruik van de krachtruimte en als de ergometers in de soos gelden de volgende regels:
– maximaal 8 personen per ruimte;
– jeugd en senioren trainen apart van elkaar.
Hierbij dan ook een oproep voor groepjes leden die structureel op een vast tijdstip willen trainen om dit z.s.m. te laten weten (groepen die zich al gemeld hebben hoeven dat niet nogmaals te doen). Aanmeldingen voor krachttrainen en/of gebruik van ergometers naar wedstrijd.ric@gmail.com .

Verder geldt dat op de zaterdagochtend en op de dinsdag, woensdag en donderdag in het blok van 17:00 tot 19:00 uur de (wedstrijd)jeugd voorrang heeft. De gemaakte indeling wordt vastgelegd in het afschrijfboek en hoeft dan niet meer apart afgeschreven te worden.
Voor los gebruik dient zowel een starttijd als een ergometer/krachttraining plek gereserveerd te worden via het afschrijfboek!

Dan nog dit:
– Maak in beide ruimtes toestellen schoon na gebruik;
– Het gebruik van een handdoek in beide ruimtes is verplicht;
– Zet in de soos de deuren naar buiten open om te ventileren en sluit die weer als je klaar bent;
– Zet in de krachtruimte de deur open en de ventilatie-unit aan. Let op dat je deur ook weer sluit als je klaar bent.

 

November sparsessie

Na het annuleren van de November Vieren zijn de Amsterdamse roeiverenigingen bijeen gekomen om te kijken of er als alternatief een regionale sparsessie georganiseerd kon worden.
Op zaterdagmiddag 31 oktober en zondag 1 november wordt er een timetrial gevaren over het traject tussen Nereus en de Grote Bocht. Er is een simpele indeling in drie velden gemaakt: junioren, senioren/veteranen en studenten.
Meedoen kan in gestuurde vieren of de acht. We inventariseren alle deelnemende ploegen uit Amsterdam en vullen de kleinere velden aan met ploegen buiten Amsterdam op uitnodiging. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van alle ontwikkelingen omtrent het Coronavirus.
Wil je met je ploeg meedoen laat dit z.s.m. weten via wedstrijd.ric@gmail.com o.v.v. samenstelling ploeg en voorkeur boot.

 

Botendoop

De RIC vloot is opnieuw uitgebreid met een nieuwe boot. Er is een nieuwe recreatie 2x (Swift) aangeschaft. Deze boot zal worden gedoopt door Chris van der Meer op zondag 11 oktober om 12.00 uur. We hadden graag gewild dat de doop kon plaatsvinden met een flink aantal RIC-leden op de vlotten, maar in verband met de huidige Coronamaatregelen kunnen er helaas maar maximaal 20 leden bij aanwezig zijn. Tot onze spijt moeten we je daarom ditmaal vragen om niet naar RIC te komen voor de botendoop, maar thuis te kijken naar het filmpje dat van de botendoop zal worden gemaakt en op de RIC-site wordt geplaatst. Zo kun je vanaf het beeldscherm de plechtigheid toch zien en hoor je welke naam Chris aan de boot heeft gegeven.