Algemene Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering waarin de jaarstukken behandeld…