De notulen van de ALV zijn er

De notulen van de ALV van februari 2019 zijn hier te lezen. Je moet wel eerst inloggen.