Ja, ik help RIC met de financiering van de verbouwing!

Inschrijving financiering verbouwing RIC

Voor obligatie A kun je je niet meer inschrijven - die is vol

1

Eenmalige gift

Periodieke schenking

Deze periodieke gift is aftrekbaar van de belasting. Je moet daarvoor de verplichting aangaan om gedurende vijf jaar elk jaar een vast bedrag te schenken.

Obligatie A

Obligatie A is de 'simpele' obligatie: de looptijd is maximaal 10 jaar (jaarlijks wordt geloot welke obligaties uitbetaald worden) en de rente is 4% per jaar.
Je kunt kiezen uit verschillende bedragen, om zo de kans op gespreide terugbetaling te vergroten of juist te verkleinen. Meer informatie over deze obligatie-vorm vind je in het prospectus.

Obligatie B

Obligatie B is de obligatie-met-schenking: bij deze obligatie krijg je jaarlijks 4,5% rente, maar schenk je RIC de aflossing van de lening. Deze schenking kun je aftrekken van de belasting. Meer informatie over deze obligatie-vorm vind je in het prospectus.

Iets anders

Bezig met versturen