Uitleg Liteboats

De nieuwe Liteboats 
Het is leuk om te zien dat de Co-Fit, Forza! en Waterraaf zo in de smaak vallen. De boten worden veel gebruikt en veel leden vinden het leuk om erin te varen. Er blijken alleen een paar praktische zaken onduidelijk, die in deze Ledenpost nog een keer onder de aandacht worden gebracht.
Voor de drie Liteboats gelden eigenlijk de regels die ook voor het gebruik van een C1x gelden:
• Je kunt deze boten afschrijven als je het niveau I examen succesvol hebt afgerond.
• Til de boot aan de voor- en achterkant.
• Leg de boot in een hoek van het vlot diagonaal in het water.

Wat gaat er anders?:
• Leg de Liteboat na het roeien in twee aluminium singels om de boot af te lappen. Liever niet de oranje stalen schragen gebruiken, omdat de lak hierdoor beschadigt.
• De Liteboats hebben geen boegbal, dus niet de punt op het vlot leggen.

Ligplaatsen Liteboats
De Waterraaf ligt helemaal achterin loods 3 in de laatste skiffstelling rechts, waar in de winter de wedstrijdskiffs liggen. De naam is vermeld op de stelling, zie foto 1.
De Co-Fit en de Forza! liggen achter elkaar rechts achterin loods 2. De Co-Fit ligt voor de Forza!, dus het dichtst bij de achtergevel. Ook hier zijn de ligplaatsen voorzien van de naam, zie foto 2.