Roeiverbod 6-11 en stremming Rozenoordbrug

Tijdens de November Vieren op zondag 6 november geldt er op RIC een vaarverbod van 9:00 – 12:00 uur, van 13:00 – 14:30 uur en van 15:30 – 17:30. Gezien de drukte op en rond de vereniging wordt roeien in de tussengelegen tijden afgeraden. Uiteraard wordt aanmoedigen van de bijna 20 RIC-ploegen die meevaren aan de wedstrijd of het komen helpen als vrijwilliger wel verwelkomd.

Wegens werkzaamheden aan de Rozenoorbrug wordt de doorgang vanaf Ouderkerk naar Amsterdam afgesloten. Al het verkeer moet dus door de doorgang aan de westelijke oever. Let hier dus heel goed op tegenliggers!

Zie ook: HIER