Update op de papieren Dolpen!

Er is helaas een fout geslopen in het septembernummer van de Dolpen. Daarin staat een interview met Hans en Greet Peters (pag. 5 e.v.). Per abuis is de laatste pagina daarvan niet geplaatst op pag. 8, maar op pag. 16. Onze excuses daarvoor.

De fout is hersteld in de digitale versie van de Dolpen (zie de website van RIC), maar correctie in de papieren versie was niet meer mogelijk.

De Dolpenredactie