Commissaris PR

De PR-commissaris verbindt mensen met RIC. Dat betekent
– nieuwe leden werven
– bestaande leden meer met elkaar (en dus met RIC) verbinden

Dus bijvoorbeeld de organisatie van de jaarlijkse open dag, advertenties, posters en flyers ontwikkelen en andere acties om RIC onder de aandacht te brengen. En het organiseren van informatie-avonden en andere activiteiten om bestaande leden meer bij RIC te betrekken.

Je werkt vooral samen met de webmaster (voor de website) en de recreatie commissaris (werving en opvang nieuwe leden).
Er is geen PR-commissie, de commissaris PR kan die oprichten en aansturen, maar doet ook zelf allerhande zaken die bij PR en communicatie een rol spelen.

Heb je belangstelling voor deze functie? Neem dan contact op met het bestuur (secretaris@ricamsterdam.nl)