Woord van de voorzitter

Hallo leden van RIC,
Het zijn uitzonderlijke tijden met uitzonderlijke maatregelen. Nu het steeds mooier weer wordt en het steeds langer licht blijft kunnen we niet in een boot stappen om heerlijk een stukje te gaan roeien. Voor velen van ons een groot gemis. En het ziet ernaar uit dat het nog wel even gaat duren. Het virus is nog niet onder controle en maakt nog veel slachtoffers. Met z’n allen moeten we proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Het doet pijn dat we niet meer kunnen roeien, dat we niet met elkaar kunnen zijn en ook niet meer met elkaar gezellig koffie kunnen drinken, maar daar hebben we toch begrip voor?
Belangrijkste is toch, dat we gezond zijn en gezond proberen te blijven. Voorzichtigheid is leidend, dus niet met teveel bij elkaar komen.
Belangrijk is, hoe we toch nog elkaar weten te vinden. Dat we contact houden door het sturen van een app, of door het plegen van een telefoontje. Juist het persoonlijk contact kan in stand blijven. Niet iedereen is lid van facebook, maar ook dat medium kan gebruikt worden. Laat zien, hoe je de dagen doorbrengt. Laat zien, hoe je je conditie op peil houdt. Geef zoveel mogelijk door en maak anderen er op attent.
De ledenpost zal steeds de actuele stand van zaken vermelden.
Waarschijnlijk echter kan er pas na 1 juni worden geroeid en moeten we afwachten, of dat meteen volop kan of toch nog weer onder bepaalde condities. We weten het niet en wachten af.
Dan ook kunnen we de balans op maken: hoe staat de maatschappij er voor, hoe staat RIC er voor, hoe staan de individuele leden er voor. Dan ook kunnen we passende maatregelen nemen. Wie geholpen moet worden, moeten we helpen. Want:
RIC is er voor leden, door leden!

Karen Heerschop
Voorzitter RIC