Ric-Stichting

Tijdens de voorbereiding van de bouw van het huidige gebouw van RIC, in de jaren zestig, werd de Ric-Stichting in het leven geroepen. Het doel hiervan was om schenkers en leninggevers ten behoeve van de nieuwbouw een duidelijk juridisch kader te bieden.

Tegenwoordig fungeert de stichting als huisbaas voor de vereniging. De stichting was gesprekspartner van de gemeente voor de planologische veranderingen rondom RIC, zoals de nieuwe wijk Amstelkwartier, waar RIC in is komen te liggen. De verbouwing, die eind 2015 zal beginnen, wordt door RIC (de vereniging) en de Ric-Stichting samen gedaan.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door leden of oud-leden van RIC. Het bestuur van RIC (de vereniging) mag één bestuurslid benoemen in de Ric-Stichting.

Het bestuur van de Ric-Stichting bestaat uit de volgende personen:

voorzitter Winfried Achterberg
secretaris/penningmeester Lau Peters
commissaris Noor Eppens
commissaris Tom Emke
commissaris (namens RIC-bestuur) René Nolen
« Index