Privacy

Privacyverklaring RIC in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

RIC volgt voor de verwerking van alle persoonsgegevens de regels van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom een privacyreglement en- verklaring
Sinds 2018 geldt voor de hele EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Doel van de AVG is het beter beschermen van persoonsgegevens in een tijd waarin alles digitaal, op computers of in de cloud, opgeslagen is. De AVG geldt ook voor RIC. RIC heeft verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens.

Wat is een privacyreglement en- verklaring
Het bestuur is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. In het privacyreglement staat uitgebreid beschreven hoe we dat doen. Er staat in welke persoonsgegevens we verwerken en waarom. Het geeft aan hoe die gegevens bewaard en beveiligd zijn en hoe leden die kunnen inzien, laten verwijderen of corrigeren.

Deze privacyverklaring is een prettig leesbare samenvatting van het privacyreglement die op onze site staat.

Het opstellen van een privacyreglement en – verklaring is niet verplicht volgens de AVG. Maar de AVG verplicht RIC o.a. transparant te zijn over hoe, waarom en welke persoonsgegevens verwerkt worden en wat bijvoorbeeld de rechten en plichten van de leden zijn als het gaat om hun persoonsgegevens. Met het opstellen van een privacyreglement en het plaatsen van een privacyverklaring op de site regelen we al deze zaken in een keer.

 

 1. Visie op privacy
  Privacy is voor onze vereniging erg belangrijk. Wij hanteren een beleid dat we geen informatie over onze leden verzamelen die niet essentieel is voor het organiseren van activiteiten binnen en buiten onze vereniging.
 2. Welke gegevens worden door ons verzameld en waarvoor
  Wij verzamelen onder andere gegevens die onze leden schriftelijk aan onze ledenadministratie verstrekken. Deze gegevens dienen uitsluitend voor het goed functioneren van onze vereniging.
 3. Gebruik foto’s
  We plaatsen foto’s op onze website en in de Dolpen bijvoorbeeld ter illustratie van activiteiten op de vereniging of gewonnen prijzen. Dit betekent dat we foto’s kunnen nemen en foto’s gebruiken die we aangeleverd krijgen.
  Het kan zijn dat een lid of een ouder van een jeugdlid liever niet heeft dat er foto’s van hem/haar/het kind worden gebruikt. Uiteraard respecteren we deze keuze. Via een mail aan secretaris@ricamsterdam.nl kan dat aangegeven worden en zal de foto zo mogelijk verwijderd worden.
 4. Met wie delen wij de gegevens van onze leden
  Wij delen de gegevens van onze leden niet met derden, tenzij met de expliciete goedkeuring van het desbetreffende lid van onze vereniging. Dit geldt bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met de KNRB.
 5. Persoonsgegevens
  De algemene persoonsgegevens van onze leden worden beheerd door onze ledenadministratie onder verantwoordelijkheid van het bestuur van onze vereniging.
  In de ledenlijst is een deel van de algemene persoonsgegevens van de leden te vinden. De ledenlijst van onze vereniging is niet openbaar en uitsluitend toegankelijk voor ingelogde leden.
 1. Rechten van leden
  Leden hebben recht op inzage van hun algemene persoonsgegevens Daarnaast hebben leden het recht op correctie en het laten verwijderen van de algemene persoonsgegevens via een verzoek aan de secretaris of de ledenadministratie: gegevens-wijzigen
 2. Bewaartermijnen
  RIC bewaart de algemene persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap. Na het beëindigen van het lidmaatschap wordt een deel van deze persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaard op de “reünistenlijst” in de ledenadministratie. Oud-leden kunnen altijd aan de secretaris of de ledenadministratie verzoeken om hun gegevens van deze lijst te verwijderen.
 3. Meldplicht datalekken
  Onze vereniging houdt zich aan de beleidsregels ‘meldplicht datalekken’, zoals zijn opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht datalekken houdt in dat onze vereniging direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra wij een ernstig datalek hebben. Daarnaast zullen wij het datalek melden aan de betrokken leden van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

 

 

 

« Index