Dolpen

De Dolpen is het verenigingsblad van RIC; hierin zijn bestuursmededelingen, algemene mededelingen, aankondigingen van activiteiten, verslagen van allerlei evenementen, interviews en dergelijke te vinden. De Dolpen verschijnt elf keer per jaar.

Kopij voor de Dolpen is altijd welkom! Je kunt je bijdrage per e‑mail inleveren via dolpen@ricamsterdam.nl.

De sluitingsdatum voor het inleveren van kopij is op de zaterdag voorafgaand aan de productie-avond. De productie-avond is op de eerste maandag van de maand. De Dolpencommissie gaat dan aan de slag met alle ingeleverde stukken, foto’s, verslagen, commentaren en vaste rubrieken zodat er zo spoedig mogelijk daarna een Dolpen bij de leden in de bus ligt.

Het is mogelijk een advertentie in de Dolpen te laten plaatsen. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

formaat per nummer 11 nummers
118 × 170 mm (hele pagina) € 66,– € 660,–
118 × 87,5 mm (halve pagina) € 40,– € 330,–
58 × 87,5 mm (kwart pagina) € 26,– € 260,–

De Dolpen wordt ook gepubliceerd op https://leden.ricamsterdam.nl/dolpen-archief/ (inloggen vereist). Als je geen prijs stelt op toezending van de papieren Dolpen, kun je dit opgeven aan de Ledenadministratie. Je kunt dan ook aangeven of je automatisch een mailtje wil ontvangen als de nieuwe Dolpen online verschijnt.

Voor nadere inlichtingen over de Dolpen kun je contact opnemen met een van de Dolpencommissieleden of met de secretaris.

« Index