Inschrijven als lid

Alle nieuwe (aspirant-)leden moeten zich online inschrijven via https://inschrijven.ricamsterdam.nl/, of het papieren inschrijfformulier gebruiken.
Nieuwe leden kunnen zich pas aanmelden als ze al eens op RIC zijn geweest om kennis te maken.

« Index