Ledenvergadering

Minimaal één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, meestal in februari.

Alle leden van RIC zijn op deze vergaderingen welkom om mee te praten over het beleid van RIC. Zaken die altijd op een algemene ledenvergadering aan de orde komen zijn:

  • De financiële verslaglegging over het afgelopen jaar.
  • De begroting, het materiaalaankoopvoorstel en de overige plannen voor het komende jaar.
  • De benoeming van het bestuur, de kascommissie en de vertrouwenscontactpersonen.
  • De huldiging van de nationaal kampioenen van het afgelopen jaar (als die er zijn).
  • Het uitreiken van prijzen als de Lijmer (voor dat lid/die leden, die zich extra voor het materiaal hebben ingespannen)
« Index