Lidmaatschaps­categorieën en contributie

RIC kent verschillende soorten lidmaatschappen. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden en de kosten. De hoogte van de contributies wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

Seniorlid

 • Voor alle roeiende leden (nadat je aspirant-lid bent geweest) vanaf het kalenderjaar waarin je 19 wordt.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij je uiterlijk 31 mei of 30 november hebt opgezegd.
 • Je krijgt hierop 20% korting in het kalenderjaar waarin je 19 wordt, vanaf het halfjaar waarin je 66 wordt, of op vertoon van je studentenkaart of stadspas. (Lees op https://www.stadspas.nl/ hoe je in aanmerking komt voor een stadspas.)
 • Je betaalt eenmaal per jaar de KNRB-bijdrage.
 • Je betaalt eenmalig entreegeld; hierin is een verenigingsshirt inbegrepen.
 • De gezinskortingsregeling is van toepassing.

Welkomstregeling voor studenten

 • Voor alle studenten die (bijna) klaar zijn met hun studie en graag willen blijven roeien. Je wordt seniorlid van RIC.
 • Je krijgt gedurende twee jaar 50% korting. Daarna vervalt de korting.
 • Je komt hiervoor in aanmerking als je lid bent van een studentenroeivereniging op het moment dat je je aanmeldt bij RIC, en bij RIC minimaal roeibevoegdheid 2 gekregen hebt.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met een seniorlidmaatschap tenzij je uiterlijk 31 mei of 30 november hebt opgezegd.
 • Je betaalt eenmaal per jaar de KNRB-bijdrage.
 • Je betaalt eenmalig entreegeld; hierin is een verenigingsshirt inbegrepen.
 • Deze contributie is erg laag; je krijgt daarom geen gezinskorting.

Juniorlid

 • Je kunt juniorlid zijn vanaf groep 8 tot en met het kalenderjaar waarin je 18 wordt. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met een seniorlidmaatschap.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij je uiterlijk 31 mei of 30 november hebt opgezegd.
 • Je betaalt jaarlijks een gereduceerde KNRB-bijdrage.
 • Als je juniorlid wordt betaal je eenmalig entreegeld. Hierin is een verenigingsshirt begrepen.
 • De gezinskortingsregeling is van toepassing.

Sociëteitslid

 • Je mag deelnemen aan het sociëteitsleven en alle RIC-activiteiten, maar je mag geen gebruik maken van het roei- en trainingsmateriaal.
 • Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij je uiterlijk 31 mei of 30 november hebt opgezegd.
 • Als sociëteitslid betaal je geen KNRB-bijdrage.
 • Als je sociëteitslid wordt betaal je eenmalig entreegeld.
 • De gezinskortingsregeling is van toepassing.

Aspirant-lid

 • Je kunt alleen aspirant-lid worden als je nog niet eerder lid geweest bent van RIC.
 • Het aspirant-lidmaatschap duurt uiterlijk tot de eerstvolgende vervaldatum (30 juni of 31 december) en wordt naar rato tot de eerstvolgende vervaldatum berekend. Na afloop wordt dit automatisch omgezet in een regulier junior- of seniorlidmaatschap.
 • Je hebt dezelfde rechten en plichten als andere RIC-leden, alleen kun je niet deelnemen aan roeiwedstrijden en evenementen buiten RIC en heb je geen stemrecht op de algemene ledenvergadering van RIC.
 • Als aspirant-lid betaal je geen KNRB-bijdrage. Deze wordt in rekening gebracht zodra het reguliere lidmaatschap is ingegaan.
 • Als aspirant-lid hoef je nog geen entreegeld te betalen. Deze wordt in rekening gebracht zodra het reguliere lidmaatschap is ingegaan.

KNRB-bijdrage

Junior- en seniorleden betalen jaarlijks aan RIC een extra bijdrage die vervolgens aan de KNRB wordt afgedragen. Dit bedrag wordt in rekening gebracht op de eerste contributiefactuur voor het kalenderjaar. Op de KNRB-bijdrage zijn geen kortingen van toepassing. Ook als je al KNRB-bijdrage betaalt via een andere vereniging moet je de bijdrage via RIC betalen, tenzij je hierover een aparte afspraak maakt met de KNRB. De KNRB-bijdrage is 40 euro voor senioren en 22 euro voor junioren.

Entreegeld

 • Als je sociëteitslid, juniorlid of seniorlid wordt moet je entreegeld betalen. (Aspirant-leden betalen dus geen entreegeld.)
 • Voor roeiende leden is in het entreegeld een verenigingsshirt (of korting op een pakje) begrepen dat je kunt bestellen via onze leverancier.
 • Sociëteitsleden krijgen geen shirt en krijgen daarom korting op het entreegeld.

Toegangspas

 • Een toegangspas of -druppel voor het gebouw kost eenmalig 10 euro.
 • Je kunt ook een armband krijgen – die kosten 15 euro.
 • Jeugd- en juniorleden krijgen geen toegangspas.

Gezinskorting

Als meerdere RIC-leden gezamenlijk een huishouding voeren dan geeft RIC de volgende korting op de totale contributie (exclusief KNRB-bijdrage):

Korting
2 leden 20%
3 leden 30%
4 leden 40%
5 of meer leden 50%

Overzicht

Hieronder een samenvatting van de contributiebedragen zoals ze zijn vastgesteld op de ALV van februari 2023:

 

Geldig van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024 (in euro’s) Contributie per half jaar KNRB-bijdrage per jaar Eenmalig entreegeld
Seniorlid (vanaf 19 jaar) 166,– 45,– 68,–
Seniorlid met 20% korting 133,– 45,– 68,–
Welkomstregeling studenten (maximaal 2 jaar 50% korting) 83,– 45,– 68,–
Juniorlid (t/m 18 jaar) 124,– 25,– 68,–
Sociëteitslid (70% korting) 50,– 21,–
Aspirant-lid 166,–*
Aspirant-juniorlid (t/m 18 jaar) 124,–*

* Hierop krijg je korting naar rato van het aantal verstreken maanden in de periode.

Liggeld per jaar, in euro’s
Skiff 220,-
« Index