Regeling gebruik botenwagens

Achtergrond

De grote botenwagen is eigendom van Arnoud Emke, maar RIC mag hem eigenlijk altijd gebruiken. De kleine botenwagen is eigendom van RIC; dit was een geschenk van de leden van RIC aan de vereniging bij het tachtigjarig bestaan van RIC. Voor het gebruik van beide wagens gelden dezelfde voorwaarden.

Doel

Het doel van de regeling is om de botenwagens in goede staat te houden. Dit willen we bereiken door inspectie vooraf en na afloop van het gebruik, en door gebruikers te laten betalen voor het gebruik. Het geld dat hierdoor binnenkomt wordt gebruikt voor het onderhoud en de verzekering van de botenwagens. In het financieel jaarverslag worden de inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de botenwagens verantwoord.

Botenwagencommissie

De botenwagens worden beheerd door de botenwagencommissie; de grote botenwagen altijd in overleg met Arnoud. De contactpersoon is Roel van der Steen (via botenwagen@ricamsterdam.nl). Alle aanvragen voor elk van beide wagens dien je bij hem in te dienen.

Verantwoordelijkheden van de chauffeur

 • De auto waarmee je de botenwagen trekt en de chauffeur moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Bovendien moet de chauffeur aan de botenwagencommissie kunnen aantonen dat hij met de botenwagen kan rijden.
 • De chauffeur is gedurende het gebruik van de wagen verantwoordelijk voor het correct op- en afladen en voor het veilig rijden.
 • De chauffeur is verantwoordelijk voor het maken van een laadplan, routeplanning en de uitvoering daarvan. Ook als hij het op- of afladen delegeert, blijft hij eindverantwoordelijk.
 • We raden de chauffeur dringend aan om te zorgen voor een bijrijder die kan helpen bij het manoeuvreren met de wagen.
 • Bij het maken van het laadplan houdt de chauffeur rekening met het maximale gewicht voor het trekkende voertuig. Dit gewicht staat op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig. Ook dient hij rekening te houden met de kogeldruk.
 • Altijd als de aanhangwagen gestald wordt dient de chauffeur zorg te dragen dat deze op slot gezet wordt met zowel het koppelings/disselslot als de wielklem.

Kosten

Het tarief voor gebruik van de botenwagen is 5 euro per vervoerde roeiplaats voor binnenlandse transporten en 10 euro per plaats voor buitenlandse transporten.

Roeiers die dubbel starten op een evenement hoeven maar één keer transportkosten te betalen. Bij dubbel bootgebruik betaalt elke roeier de helft van de bijdrage.

De transportkosten voor jeugd en junioren bedragen de helft hiervan: 2,50 per plaats voor binnenlandse en 5 euro per plaats voor buitenlandse transporten. Transport naar RIC-jeugdkampen is voor rekening van RIC.

Roeiers van wedstrijden betalen deze bijdrage via hun wedstrijdrekening, toerroeiers dienen de bijdrage (gezamenlijk per evenement) over te maken op IBAN NL46INGB0004933000 van Roeivereniging RIC te Amsterdam onder vermelding van “gebruik botenwagen”.

RIC vergoedt de chauffeur van de botenwagen de brandstofkosten. Deze kosten worden hoofdelijk omgeslagen en komen bovenop de kosten voor het gebruik van de botenwagen.

Reserveren

Als je een botenwagen wilt gebruiken stuur je een mailtje aan botenwagen@ricamsterdam.nl met daarin: datum van gebruik, welke wagen je wilt gebruiken, waarvoor je hem nodig hebt, welke boten je gaat vervoeren en de naam van de chauffeur.

Indien nodig verifieert de beheerder bij Arnoud of zijn wagen beschikbaar is, dit hoef je dus niet zelf te doen.

In ontvangst nemen botenwagen

De beheerder zorgt voor het overhandigen aan de chauffeur van sleutels, kentekenbewijs en eventueel andere benodigdheden.

De beheerder en de chauffeur voeren gezamenlijk een inspectie uit op de volgende punten:

 • Dissel en koppeling onbeschadigd
 • Disselslot compleet
 • Elektrische kabel niet beschadigd
 • Banden onbeschadigd (inclusief reservewiel)
 • Spatlappen onbeschadigd
 • Alle vergrendelingspinnen van de zijsteunen aanwezig
 • Bak leeg en schoon
 • Bindmateriaal netjes opgeslagen
 • Afdekzeil netjes opgevouwen
 • Alle lampenkapjes heel
 • Geen beschadigingen aan achterbalk

Inleveren botenwagen

De chauffeur dient sleutels en kentekenbewijs meteen na gebruik weer in te leveren bij de beheerder. De chauffeur meldt eventuele schade aan de beheerder.

Zo snel mogelijk nadat de wagen is ingeleverd voert de beheerder weer een inspectie uit (indien mogelijk samen met de chauffeur).

Verzekering

De boten zijn tijdens het transport verzekerd door de vaartuigenverzekering van RIC.

Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd via de verplichte WA-verzekering van het trekkende voertuig. (Het kan nodig zijn de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te stellen dat je met een aanhanger gaat rijden.) RIC heeft een Casco Vrijwilligersverzekering afgesloten voor schade die de chauffeur van de botenwagen lijdt tijdens het transport, en die niet door de eigen autoverzekering van het trekkende voertuig gedekt wordt. De schade mag vanzelfsprekend niet verwijtbaar zijn.

« Index