Roei- en stuurbevoegdheden

De bevoegdheden worden net als de boten ingedeeld in drie recreatiecategorieën en een wedstrijdcategorie. Voor het sturen in de 8+ heb je een aparte stuurbevoegdheid nodig. De categorieën zijn:

Bevoegdheid senioren Benodigde examens junioren
I In deze categorie zitten bijna alle C-boten (C1x, C2x, C2*, C2+, C4*, C4+) en wherry’s. A, C, D en E
II Deze categorie omvat de meeste gladde boten van het type 1x, 2x, 4+ en 4*. F en H
III Glad materiaal (van betere kwaliteit) en de twee- en vier-zonders. G en I
W Alle wedstrijdboten zijn een aparte groep waarin alleen geroeid mag worden met toestemming van de wedstrijdcommissie, met handhaving van de voor wedstrijdboten geldende gebruiksregels.
s8 Sturen 8+.

Wil je weten in welke boten je mag roeien? In de Vlootlijst staat van elke boot de bevoegdheid die je minimaal moet hebben om in die boot te mogen roeien. In een meerpersoonsboot moet minimaal de helft van de roeiers plus één de minimaal benodigde bevoegdheid hebben, en de andere roeier(s) mag/mogen hier maar één niveau onder zitten. In een ongestuurde vier (bevoegdheid III) moeten dus minimaal drie roeiers roeibevoegdheid III hebben, en de vierde moet minimaal roeibevoegdheid II hebben.
Junioren jonger dan 14 jaar mogen niet roeien zonder begeleiding.

Als je instructie krijgt mag je varen in een boot waarvoor je de bevoegdheid nog niet hebt. Natuurlijk alleen onder begeleiding van je instructeur en alleen maar als hetzelfde boottype niet in een lagere categorie beschikbaar is.

Sturen

Stuurlieden jonger dan 14 jaar mogen alleen sturen onder begeleiding vanaf de kant. Voor het sturen in glad materiaal geldt een maximum lichaamsgewicht van 70 kg.

Een acht is snel, en het is lastig om als stuurman je aandacht bij de ploeg te houden en ook nog op de omgeving te letten. Het is daarom niet toegestaan om een acht te sturen, tenzij je de bevoegdheid s8 hebt. Als je die niet hebt, maar wel wil leren een acht te sturen, kun je bij de instructiecommmissie melden van welke ploeg je leert sturen en wie de coach van die ploeg is. Gedurende deze instructieperiode mag je alleen deze ploeg in een acht sturen, met de coach op de kant. De instructiecommissie houdt in de gaten dat dit opleidingstraject niet eeuwig duurt.

« Index