Vloot

Algemeen

Het materiaal waarin we roeien, wordt ingedeeld in gladde boten (bijvoorbeeld de Pandora), C-boten (bijvoorbeeld de Krasse Knarren) en wherry’s (bijvoorbeeld de Nieuwe Vaart). Alle typen kunnen zowel boordroeiend (met één riem of boordriem of oar per roeier) of scullend (met twee riemen of sculls per roeier) gebruikt worden, behalve natuurlijk de eenpersoonsboten en de drie. Vaak bestaat er een uitvoering met en zonder stuurplaats. De stuurplaats is meestal achterin, maar soms ligt de stuurman of -vrouw voorin. Het aantal roeiers per boot is 1, 2, 4 of 8, alhoewel er ook drieën en zessen bestaan. Sinds 2005 hebben we op RIC een drie; sinds 2021 hebben we er twee.

Er bestaat een internationale code voor alle typen die is opgebouwd uit een getal dat dat het aantal roeiers aangeeft, gevolgd door één van de volgende symbolen:

  • “+” voor een boordboot met stuurman
  • “-” voor een boordboot zonder stuurman
  • “*” voor een scullboot met stuurman (ook wel “x+”)
  • “x” voor een scullboot zonder stuurman
« Index