Vrijwilligerswerk

RIC kan alleen functioneren dankzij de vrijwillige inzet van de leden. Het is niet verplicht om vrijwilligerswerk te doen, maar alle leden worden geacht hun steentje bij te dragen. Bovendien is het leuk om dit verenigingswerk te doen, zolang voldoende mensen zich verantwoordelijk voelen en een bijdrage leveren. Daarom streven we ernaar zoveel mogelijk actieve vrijwilligers te hebben.

RIC gaat ervan uit dat seniorleden ten minste bereid zijn twee uur per maand aan RIC te besteden. Wil je weten wat je kunt doen? Kijk eens op www.ricamsterdam.nl/vrijwilligers of spreek een ander RIC-lid of een bestuurslid aan.

« Index