Afroeien

Bij de roei- en stuurbevoegdheden horen roei-examens. Roei-examens zijn bedoeld om je roei-ervaring vast te stellen. De exameneisen zijn dus geen op zichzelf staande kunstjes: als je goed genoeg kunt roeien voor een bevoegdheid, beheers je de gevraagde vaardigheden vanzelf.
Leer dus niet alleen de kunstjes, maar zorg vooral dat je veel in de boot zit!
Aan het afroeien kunnen per keer maximaal 12 personen deelnemen, waarbij inbegrepen maximaal één C4. Het afroeien voor roeibevoegdheid I en II (uitgezonderd de C4) wordt geëxamineerd vanaf het vlot: er staan mensen op het vlot om het wegvaren en aankomen te beoordelen. Het afroeien in de C4 of C3 wordt beoordeeld vanuit de boot; de examinator roeit mee. Alle roei(st)ers moeten om beurten roeien en sturen. Tijdens het examen voor roeibevoegdheid III roei je de vaardigheidsproef. Daarbij fietst of roeit de examinator mee om de roeitechniek en het gedrag op het water te kunnen beoordelen.
De twee deelexamens voor roeibevoegdheid I mogen in willekeurige volgorde worden afgelegd. De theorie wordt schriftelijk geëxamineerd bij het eerste examen dat je doet

Opgeven voor examens kan alleen door je instructeur, je kunt je dus niet zelf aanmelden voor een examen.
Aanmelden voor een examen moet minstens twee weken van tevoren via examens@ricamsterdam.nl. De lijst met afroeidata hangt op het prikbord in de hal en staat op de website.
Je moet zelf een boot afschrijven voor een examen.

Zie ook:

« Index