Alcoholbestuursreglement

1 – De sociëteit van RIC

De sociëteit van RIC is voor alle leden en, op uitnodiging van het bestuur, van niet-leden.

De sociëteit wordt beheerd door de barcommissie, die onder leiding staat van een bestuurslid.

Ook zijn er twee bar-leidinggevenden. Hun namen staan vermeld op de horecavergunning van RIC. Ze zijn allebei minstens 21 jaar oud en hebben een verklaring Sociale Hygiëne. Zij zijn er voor verantwoordelijk dat alle barvrijwilligers de instructie ‘verantwoord alcoholschenken’ hebben gehad. Bovendien hebben zij een overzicht van welke leden van RIC deze instructie hebben gehad, en zorgen ze dat dit overzicht achter de bar aanwezig is.

Barvrijwilligers

Iedereen die achter de bar staat

  • Is lid van RIC, of de ouder/verzorger van een jeugdlid van RIC.
  • Is minimaal 16 jaar oud.
  • Heeft de instructie ‘verantwoord alcoholschenken’ gehad.

De barcommissie en de bar-leidinggevenden hebben het recht om mensen te weigeren als barvrijwilliger.

Als er geen barvrijwilliger die aan bovenstaande eisen voldoet aanwezig is, kan de bar niet geopend worden.

Openingstijden

De sociëteit is altijd geopend, de bar niet altijd. Als de bar niet geopend is, kan iedereen zelf koffie en thee pakken. De openingstijden van de bar hangen in de sociëteit.

In de sociëteit geldt, net als in de rest van het gebouw van RIC, een rookverbod.

2 – Alcoholbeleid op RIC

RIC heeft een vergunning om zwak-alcoholische dranken te schenken.

Er wordt geen alcohol geschonken aan

  • jeugdleden jonger dan 18 jaar
  • coaches, instructeurs andere begeleiders van jeugdleden, zolang ze in functie zijn.
  • mensen die dronken of onder invloed van andere middelen zijn.
  • mensen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van en naar roei-evenementen.

Bovendien is het wettelijk niet toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken als dat leidt tot de verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Barvrijwilligers en bar-leidinggevenden drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.

Er wordt geen alcohol geschonken tijdens jeugdactiviteiten, of op momenten dat meer dan een kwart van de aanwezigen in de sociëteit jonger dan achttien jaar is.

Het is op het terrein van RIC niet toegestaan om zelf-meegebrachte alcoholische dranken te drinken. In de sociëteit van RIC gekochte alcoholische dranken mogen alleen in de sociëteit van RIC of op het balkon worden gedronken.

De verkoop van alcoholische dranken mag niet met prijsacties gestimuleerd worden. Alcoholvrije dranken zijn goedkoper dan alcoholhoudende.

3 – Toegelaten horeca-activiteiten

Niet-leden van RIC zijn welkom in de sociëteit van een uur vóór het begin van wedstrijden, trainingen en andere roei-gerelateerde activiteiten tot een uur na het einde daarvan.

De sociëteit van RIC, inclusief de keuken en het meubilair, zijn niet te huur voor derden. Leden kunnen deze ook niet gebruiken voor privé-doeleinden.

4 – Sancties

Het niet naleven van dit alcoholbestuursreglement is voor het bestuur aanleiding om sancties te treffen tegen de betreffende leden.

5 – Over het alcoholbestuursreglement

Voor wijzigingen in het alcoholbestuursreglement gelden dezelfde regels als voor wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

Daarnaast moet het alcoholbestuursreglement bij de gemeente worden overlegd bij de aanvraag voor een nieuwe drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het alcoholbestuursreglement dan aan de Drank- en horecawet. Wijzigingen in het alcoholbestuursreglement moeten ook aan de gemeente worden voorgelegd.

« Index