Botentransport

Voor toertochten en wedstrijden kan het nodig zijn om roeiboten te transporteren. Hiervoor heeft RIC de beschikking over twee botenwagens. De voorwaarden voor het gebruik van deze wagens zijn vastgelegd in de Regeling gebruik botenwagens. De kosten voor het botentransport worden doorbelast aan de gebruikers.

Als je botentransport nodig hebt, neem dan contact op met de botenwagencommisie via botenwagens@ricamsterdam.nl. Zij houden bij wanneer welke wagen beschikbaar is en welke RIC-leden naar hetzelfde evenement gaan.

De botenwagencommissie verzorgt transport naar de volgende wedstrijden:

  • Westelijke Regatta
  • Spaarne Lenterace
  • Elfsteden Roeimarathon
  • Tromp Boat Races
  • Hel van het Noorden

Andere wedstrijden waar vaak RIC-ploegen naartoe gaan

Meestal gaan er wel RIC-ploegen naar de volgende wedstrijden: Winterwedstrijden, Weerribben-Wieden-Marathon, Akersloot-Alkmaar-race, Zwolsche Vecht Regatta, Damen Raceroei Regatta, Midzomer Vechtrace, IJsselregatta, Cottwich Almelo Regatta, Eemhead, Lingebokaal, Paul Veenemans Prijs. Bij deze wedstrijden heb je dan ook grote kans dat er transport is vanuit RIC.

Commercieel transport

Als er geen RIC-lid met onze eigen botenwagen rijdt, dan bestaat ook de mogelijkheid om je boot door een andere (commerciële) vervoerder te laten vervoeren. Dit mag alleen na toestemming van het bestuur.

« Index