Botentransport

Voor toertochten en wedstrijden kan het nodig zijn om roeiboten te transporteren. Hiervoor heeft RIC de beschikking over twee botenwagens. De voorwaarden voor het gebruik van deze wagens zijn vastgelegd in de Regeling gebruik botenwagens. De kosten voor het botentransport worden doorbelast aan de gebruikers.

Als je botentransport nodig hebt, neem dan contact op met de botenwagencommisie via botenwagens@ricamsterdam.nl, of gebruik het formulier Opgeven voor wedstrijden. De botenwagencommissie houdt bij welke wagen beschikbaar is en welke RIC-leden naar hetzelfde evenement gaan.

Alle RIC-leden met de juiste papieren en vaardigheden kunnen gebruik maken van de botenwagens. Bij twijfel kun je contact opnemen met de botenwagencommissie.

De botenwagencommissie verzorgt transport naar de volgende wedstrijden:

  • Westelijke Regatta
  • Spaarne Lenterace
  • Elfsteden Roeimarathon
  • Tromp Boat Races
  • Hel van het Noorden

Andere wedstrijden waar vaak RIC-ploegen naartoe gaan

Meestal gaan er wel RIC-ploegen naar de volgende wedstrijden: Winterwedstrijden, Weerribben-Wieden-Marathon, Akersloot-Alkmaar-race, Zwolsche Vecht Regatta, Damen Raceroei Regatta, Midzomer Vechtrace, IJsselregatta, Cottwich Almelo Regatta, Eemhead, Lingebokaal, Paul Veenemans Prijs. Bij deze wedstrijden heb je dan ook grote kans dat er transport is vanuit RIC.

De actuele lijst van botentransporten vind je hier: https://leden.ricamsterdam.nl/botenwagen. (Je moet hiervoor inloggen.)

Commercieel transport

Als er geen RIC-lid met onze eigen botenwagen rijdt, dan bestaat ook de mogelijkheid om je boot door een andere (commerciële) vervoerder te laten vervoeren. Dit mag alleen na toestemming van het bestuur. De botenwagencommissie kan bemiddelen bij het vinden van alternatief transport.

« Index