Commissies

Vrijwel alle werkzaamheden worden door de leden van de vereniging zelf gedaan. Te denken valt aan het onderhoud van materiaal en gebouw, het schoonmaken, de roei-instructie, het coachen van wedstrijdploegen, de bardiensten en de organisatie van tochten, wedstrijden en feesten.

Voor het organiseren en verrichten van alle werkzaamheden bestaan allerlei commissies. Deze commissies worden uiteraard bijgestaan door de overige RIC-leden.

We hebben de volgende (vaste) commissies (tussen haakjes staat daarbij het bestuurslid, waaronder de commissie valt; bij het eerste aanspreekpunt van de commissie staat een (*)):

Archiefcommissie
(Benno den Teuling)
Winfried Achterberg (*)
Frans van Mierlo
Barcommissie
(Jurian Rozestraten)
Jan Bant
Peter Dériga
Joop Messinger
Ruud van Oppenraaij
Willemijn Rapati
Jurian Rozestraten (*)
Chris Vermeer
Botenwagencommissie
(Roel van der Steen)
Arnoud Emke
Tom Emke
Henk Schaap
Roel van der Steen (*)
Marcel Vervloet
Commissie gebouw
(Karen Heerschop)
Tom Emke
Coördinatie bezoekende verenigingen
(Roel van der Steen)
Tom Emke (*)
Roel van der Steen
Dolpencommissie
(Benno den Teuling)
Bram Bant
Carola Bijlsma
Remo Huigsloot
Arnoud Willems
Examencommissie
(Benno den Teuling)
Steven Boddeke (*)
Wim Bouwman
Niels Degenkamp
Arnoud Emke
Agda van Heeringen
Francisca Kiezebrink
Frank Lubbers
Margiet Lucassen
Emmy Meijne
Caroline Smakman
Jeanne Stockmann
Instructiecommissie
(Chris van der Meer)
Moniek van der Kaaden
Jeanne Stockmann (Opvang nieuwe leden die al kunnen roeien)
Jeugdbestuur
(Geke Uninge)
Thom Pol (*)
Jeugdcommissie
(Geke Uninge)
Rob Balke
Thea Emke
Isabelle Izeboud
Geke Uninge
Marit Wolffenbuttel (*)
Kascommissie
(onafhankelijk)
Winfried Achterberg (reserve)
Wilko Pels
Ad Ruigrok van der Werve sr
Ledenadministratie
(Benno den Teuling)
Machteld Vervloet (*)
Materiaalcommissie
(Roel van der Steen)
Arnoud Emke
Pieter Locher
René Nolen
Henk Schaap
Roel van der Steen (*)
Gertjan Vermeer
Schoonmaakcommissie
(Karen Heerschop)
Rob Baarda
Dorine de Gruijter
Roel van der Steen
Jeanne Stockmann
Marcel Vervloet (*)
Toercommissie
(Chris van der Meer)
Trudi Beelen
Jacqueline Blaauboer (*)
Chris Bowen
Welmoed Kaan
Chris van der Meer
Fred Pach
Vertrouwenscontactpersoon
(onafhankelijk)
Janneke Burger
Kees Entius
Webcommissie
(Benno den Teuling)
Roel van der Steen (*)
Maartje Wakker
Wedstrijdcommissie
(Monique Vonk)
Arnoud Emke
Theo Haije
Caroline Ligthart
Machteld Vervloet
Monique Vonk (*)
Adriaan van der Zee

Buiten de vereniging zijn ook RIC-leden actief in besturen, commissies en dergelijke:

Amsterdamsche Roeibond
Mirjam van Klink
Comité voor Wherrywedstrijden
Frank Termeulen

« Index