Indoortraining

Elk jaar wordt in de winter een indoortraining georganiseerd voor zowel wedstrijd- als niet-wedstrijdroeiers. Data, locatie, tijden en kosten worden van te voren bekend gemaakt in de Dolpen, op de website en op het prikbord in de hal. In het seizoen 2020/2021 is dit door omstandigheden alleen voor de wedstrijdjeugd!

De indoortraining is een wekelijkse conditietraining op muziek, voor iedereen die zijn of haar (roei)conditie wil verbeteren. Omdat de training in de loop der weken steeds intensiever wordt, is een zeer regelmatige aanwezigheid bij de trainingen gewenst. De training leent zich niet voor mensen die af en toe eens komen trainen.

Voor het meedoen aan de indoortraining gelden de volgende regels:

  • In de zaal is geen buitenschoeisel of schoeisel met zwarte zolen toegestaan.
  • Er geldt een maximumleeftijd van 65 jaar.
  • De trainer is verantwoordelijk voor de indeling in groepen, op basis van een zo groot mogelijke homogeniteit (qua leeftijd, conditie en niveau) per groep. Indien iemand niet inpasbaar is, heeft de trainer het recht hem of haar van groep te wisselen of van verdere deelname uit te sluiten. In dat laatste geval is geen inschrijfgeld verschuldigd, c.q. vindt restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld plaats.
  • Door twee keer mee te doen verbind je je voor de hele trainingsperiode, je betaalt dan dus het volledige inschrijfgeld.
  • De betaling verloopt via de wedstrijdcommissaris, die je daarvoor een rekening stuurt.
  • Deelname is voor eigen risico.
  • Aanmelden voor de indoortraining: wedstrijd@ricamsterdam.nl
« Index