Nieuwe leden (senioren)

De instructiecommissie (instructie@ricamsterdam.nl) zorgt voor de opvang van nieuwe leden, ongeacht of ze al kunnen roeien. Deze commissie bestaat uit:

  • Moniek van der Kaaden: aanmelding nieuwe leden zonder roei-ervaring.
  • Jeanne Stockmann: aanmelding nieuwe leden die al zelfstandig kunnen roeien.

Nieuwe leden zonder roei-ervaring

Beginnende roeiers krijgen instructie in een C1 of in een C4. Ze leren veilig en zelfstandig te roeien. Na een eerste instructieperiode, die uit tien tot vijftien lessen bestaat, kan de pupil het eerste examen, C1, doen.
Na het eerste examen worden de nieuwe leden ingedeeld in ploegen, waarna de instructie in grotere boottypen wordt voortgezet. Deze periode duurt een aantal maanden, waarna kan worden afgeroeid voor de roei-niveau I.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.ricamsterdam.nl/wil-kennismaken-met-ric.

Aanmelding van nieuwe leden die al kunnen roeien

Potentiële leden die al kunnen roeien en dus meteen een roeibevoegdheid kunnen krijgen, melden zich aan bij Jeanne Stockmann. Zij organiseert voor hen een bijeenkomst waarop zij informatie over de roeivereniging krijgen en een roeitest kunnen doen om hun roeivaardigheid vast te stellen. Kennis van de theorie en de regels van RIC hoort bij deze test. Na het toekennen van een roeibevoegdheid kan de kandidaat lid worden.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.ricamsterdam.nl/wil-kennismaken-met-ric.

Zie ook Inschrijven als lid.

« Index