Veilig varen

De Amstel wordt door veel verschillende roeiers gebruikt: recreatieve roeiers, jeugdroeiertjes, groepjes trainende wedstrijdskiffeurs en achten van allerlei niveaus. En dan zijn er ook nog motorboten en zwemmers. Dit gaat alleen maar goed als we rekening met elkaar houden. Denk nog eens aan het volgende:

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Maak een goede inschatting van de risico’s, waaronder de weersomstandigheden. Zelfs als er geen roeiverbod geldt kan het onverstandig zijn om het water op te gaan.
 • Vertrek vanaf RIC door eerst het vaarwater over te steken, dan kwart rond te maken richting Utrechtsebrug en vervolgens aan stuurboordwal weg te varen. Bij drukte is de Omval te onoverzichtelijk om hiermee te smokkelen.
 • Jouw training is niet belangrijker dan de vaarveiligheid. Onderbreek je intensieve training of je oefening als er te weinig ruimte is om hem veilig uit te voeren.
 • Roei aan stuurboordwal en snijd geen bochten af. Blijf uit de buurt van de as van het vaarwater.
 • Lig niet stil in of nabij een binnenbocht. Vlak ná een binnenbocht is helemaal uit den boze. En als je gaat stilliggen: stuur eerst naar de kant, en laat pas daarna lopen.
 • Kijk regelmatig om. Ook als je vanaf de kant gecoacht wordt. In een ongestuurd nummer is het verstandig om allemaal af en toe om te kijken; twee (of vier) paar ogen zien nou eenmaal meer dan één.
 • Als je met een groepje bent, blijf dan niet naast elkaar varen. Je maakt het anderen namelijk erg moeilijk om je voorbij te gaan. Bovendien: de kans dat je te ver naar het midden gaat varen is heel groot.
 • Coaches: jullie zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van jullie skiffeurs en ploegen. Aarzel niet om stuuraanwijzingen te geven, of om derden te waarschuwen bij gevaar voor aanvaring.
 • Als je wordt ingehaald dan ben je volgens het Binnenvaartpolitiereglement verplicht om daaraan mee te werken (Artikel 6.09.2). Bijvoorbeeld door snelheid te minderen.
 • Roep andere boten duidelijk aan als er gevaar voor aanvaring dreigt. Reageer vriendelijk als je wordt aangeroepen en ga niet te schelden. Zelfs niet als je geschrokken bent.
 • Meld incidenten en bijna-incidenten aan de veiligheidscoördinator via vaarveilig@ricamsterdam.nl 

In het Theorieboekje staat uitgelegd wat je moet doen als je bent omgeslagen en hoe je moet handelen als iemand onderkoeld is. Met telefoon kun je in geval van nood altijd het alarmnummer 112 bellen. We raden coaches aan om in de winter een thermodeken bij zich te hebben. In loods 1 bij de werkplaats liggen extra thermodekens.

Zie ook de informatie over varen in sluizen en op open of stromend water.

« Index