Wedstrijdroeien

De meest intensieve vorm van roeien is het wedstrijdroeien. De wedstrijdafdeling van RIC omvat de volgende groepen roeiers:

  1. junioren wedstrijdroeiers
  2. senioren wedstrijdroeiers
  3. veteranen roeiers (masters)
  4. clubroeiers

In de reglementen van de KNRB wordt dezelfde categorie-indeling gebruikt. De groepen 1 en 2 worden de wedstrijdroeiers genoemd, de groepen 3 en 4 de karakterroeiers.

Kosten

Aan het roeien van wedstrijden zijn kosten verbonden voor inschrijving en/of botentransport. Roeiers betalen het grootste deel van deze kosten zelf; in sommige gevallen neemt RIC een deel van de kosten voor haar rekening:

  • Junioren starten na de Skiffhead tot en met de NSRF alle officiële 2km wedstrijden met 50% korting.

Als er boten getransporteerd moeten worden naar de wedstrijd, dan betalen de roeiers de kosten voor de transport.

Wedstrijden voor karakterroeiers

Voor de junioren-wedstrijdroeiers regelen de coaches en/of de wedstrijdcommissaris de zaken die nodig zijn voor deelname aan wedstrijden. Andere roeiers zijn zelf verantwoordelijk voor de volgende dingen:

  • zorgen dat je ingeschreven wordt – zie Inschrijfprocedure hieronder.
  • zorgen dat je een boot krijgt toegewezen – dit kun je aanvragen via het RIC-aanmeldformulier.
  • zorgen dat je boot getransporteerd wordt – zie Botentransport.

Wedstrijdkalender

Alle binnenlandse wedstrijden staan gepubliceerd in de wedstrijdkalender van de KNRB. Roeiwedstrijden in Nederland zijn buitengewoon divers: vrijwel elke wedstrijd heeft een ander wedstrijdtraject, andere voorwaarden en een andere doelgroep.

Als je nog niet veel ervaring hebt en toch aan een wedstrijd wilt meedoen, overleg dan eerst met de wedstrijdcommissaris welke wedstrijd geschikt is, of vraag even rond bij andere leden.

Inschrijfprocedure

De inschrijving voor wedstrijden verloopt in twee stappen:

  1. eerst meld je je aan bij de wedstrijdcommissie via dit formulier;
  2. de wedstrijdcommissie zorgt vervolgens dat je wordt ingeschreven in het KNRB-systeem.

Via het RIC-aanmeldformulier kun je ook een boot aanvragen. Je moet je aanmelden uiterlijk 7 dagen vóór de sluitingsdatum die de wedstrijdorganisatie hanteert. Je kunt alleen worden ingeschreven als je een Wedstrijdlicentie hebt ondertekend. Als er iets aan de hand is met je inschrijving kun je mailen met de wedstrijdcommissie: wedstrijd-admin@ricamsterdam.nl.

Toewijzing van boten

De wedstrijdcommissaris inventariseert voor alle wedstrijden welke ploegen willen deelnemen aan deze wedstrijden en wijst het materiaal toe, indien nodig in overleg met de commissaris materiaal en eventueel de recreatiecommissaris (voor boten uit de afschrijfvloot). Een aparte coördinator masterroeien.ricamsterdam.nl wijst de boten toe aan veteranen- en clubroeiers voor alle wedstrijden behalve de Heineken Roeivierkamp, de Head of the River Amstel, de Tweehead, de Skiffhead, de Tromp Boat Races, de Novembervieren en de Hel van het Noorden. Voor deze wedstrijden doet de wedstrijdcommissaris zelf de toewijzing.

Materiaal wordt altijd toegewezen voor één of meerdere wedstrijden en de daaraan voorafgaande trainingsperiode. Gedurende deze toewijzingsperiode heeft de ploeg op de opgegeven trainingstijden voorrang boven de eventuele andere gebruikers van de boot. Als je een afschrijfboot toegewezen hebt gekregen, moet je die wel gewoon afschrijven.

Zie ook:

« Index